สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางปราณี ไชยเดช แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางประนอม ประทานชวโน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมชม และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางปราณี ไชยเดช แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางประนอม ประทานชวโน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมชม และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:45 น.

 อ่าน 2,770

วันที่ 12 มีนาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางปราณี ไชยเดช แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , นางประนอม ประทานชวโน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมชม และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมทั้งร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสพระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด