รมว.แรงงาน มาติดตามงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 23 เม.ย. 53เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รมว.แรงงาน มาติดตามงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 23 เม.ย. 53

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 16:00 น.

 อ่าน 1,011

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาติดตามงานด้านแรงงาน โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2553 มีจำนวน 13,252 คน ปี 2554 จำนวน 11,733 คน และปี 2555 จำนวน 12,264 คน
 
สำหรับเรื่องการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจำนวน 1,857 แห่ง เงินลงทุน 300,324.24 ล้านบาท มีจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 4,850 แห่ง มีผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 336,965 คน และ ม.39 จำนวน 13,001 คน
 
นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดย 1. การศึกษาวิจัยถึงสภาพปัจจุบันของแรงงาน ศึกษาข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ และสถานภาพการผลิตกำลังคนของสถานศึกษา 2. จัดประชุมกลุ่ม Focus Group กลุ่มสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานเป็นอันดับต้นๆ 3. MOU จัดทำโครงการที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน 4. สัมมนา Technology Forum ในกลุ่มอุตสาหกรรมในประเภทต่างๆ และ 5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณในการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัด

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด