กระทรวงมหาดไทยออกโรดแมปเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ อยุธยาพร้อมปฏิบัติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงมหาดไทยออกโรดแมปเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ อยุธยาพร้อมปฏิบัติ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:22 น.

 อ่าน 2,391
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมผู้บริหารกระทรวงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สรุปได้ว่า
 
โรดแมปของกระทรวงมหาดไทยจะเน้น ๔  เรื่อง คือ
๑.การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๒.การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความมั่นคง
๓.การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
๔.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๗ ครอบคลุมภารกิจตามปกติ มีทั้งเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ โดยจะร่วมกันทำทุกกรมและทุกรัฐวิสาหกิจ ให้งานลงไปในพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
 
นายวิบูลย์ กล่าวว่า จะนำข้อสรุปเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   เนื่องจากมีภารกิจบางเรื่องที่ต้องประสานกับหน่วยงานอื่น เช่น การสร้างความปรองดองที่ต้องทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.มอบนโยบายให้กระทรวงร่วมกับทุกหน่วยงานสร้างความปรองดองในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด โดยกระทรวงจะไม่ใช้งบประมาณในส่วนนี้ แต่จะใช้วิถีชีวิตที่มีอยู่แต่เดิมของคนไทยร่วมมือกันทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ สร้างความเข้าใจอันดีในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ก่อนหน้านี้กระทรวงได้ให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานดำเนินการ โดยจะให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ตั้งศูนย์ส่วนหน้ารองรับภารกิจนี้เพื่อประสานกับจังหวัด
 
กระทรวงจะรับนโยบายเรื่องความปรองดองอีกส่วนหนึ่งจาก กอ.รมน.จากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะต้องดำเนินการ  ผมได้ย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดให้วิเคราะห์สภาพในพื้นที่ว่ามีความขัดแย้งอย่างไร มีความหนักหนาเพียงใด จะมีวิธีใดที่จะพูดคุยกันเพื่อสลายสีเสื้อให้มาร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งหมดต้องวิเคราะห์พื้นที่ องค์ประกอบที่จะช่วยให้สังคมมีทิศทางที่ดี คือ ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ การที่ผู้นำทางการเมืองในพื้นที่ได้จับมือทำความเข้าใจกันจะทำให้พื้นที่มีความสงบได้” นายวิบูลย์ กล่าว
 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ความขัดแย้งไม่ได้มีเฉพาะการแสดงสัญลักษณ์ แต่ยังมีเรื่องของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากอะไร ควรต้องใช้กิจกรรมหรือวิธีใดจึงจะเหมาะกับสภาพของพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นจึงต้องทำทำงานร่วมกับ กอ.รมน.
 
“กระทรวงได้ติดตามการข่าวมาโดยตลอด ซึ่งผู้ว่าฯ ได้ทำอย่างอย่างเต็มที่ โดยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น สถานการณ์โดยรวมยังไม่น่าเป็นห่วง และที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก การจัดทำงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงต้องส่งงบประมาณภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน” นายวิบูลย์ กล่าว
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในวันพรุ่งนี้ (๔ มิ.ย.) จะหารือกับรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม ถึงการปฏิรูประบบราชการ  การประชุมร่วมกับ คสช. และการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยกับ กอ.รมน.
 
ที่มาข่าว :  สำนักข่าวไทย
                http://www.mcot.net/site/content?id=538d559cbe047038388b457c#.U41m-PmPm3k

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด