ไอซีที ระดมความคิดแนวทางการรับมือกับภัยไอซีทีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไอซีที ระดมความคิดแนวทางการรับมือกับภัยไอซีที

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11:06 น.

 อ่าน 3,560

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนาแนวทางการรับมือกับภัยไอซีที พร้อมเตรียมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะภาครัฐ และเกิดความเข้าใจเบื้องต้น ตั้งเป้าป้องกันและปรามภัยคุกคามด้านไอซีที...

เมืื่อ เร็วๆ นี้ นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการรับมือกับภัยไอซีที ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและพัฒนาแนวทางรับมือกับภัยไอซีที ว่า ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงภัยร้ายจากการกระทำผิด ในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยการโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหาย หรือการกระทำความผิดในลักษณะฉ้อโกง หลอกลวงให้เสียทรัพย์ การประกาศข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความเกินจริงเพื่อการโฆษณาขายสินค้า และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงสื่อลามกอนาจารที่กระทบต่อเยาวชนและศีลธรรมอันดีของประเทศ เป็นต้น

รอง ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวต่อว่า ภัยร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้นำไปสู่การตรา พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือ พรบ.คอมฯ 2550 เพื่อกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด รวมทั้งการจัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต (Internet Security Operation Center : ISOC) เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดำเนินการ และมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บูรณาการอย่างเป็น เอกภาพ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม รวมถึงรับแจ้งเหตุการณ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน และประชาชนในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมอันเป็นอันตรายต่อ ความคิด พฤติกรรมของการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ตในสังคมไทย

“กระทรวงฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดเตรียมความพร้อมบุคลากร ความพร้อมของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  และ กระบวนการทำงานที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะภาครัฐนั้น เป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้กฎหมายเกิดเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มีการตระหนักและตื่นตัวกับภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ การสร้างแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มมาก ขึ้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนรับทราบถึงแนวทางการรับมือภัยไอซีทีในเบื้องต้นด้วย” นายวิบูลย์ทัต กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดแนวทางการรับมือกับภัยคุกคามด้านไอซีทีที่สามารถนำไปปรับใช้กับ ภาคราชการ รวมถึงภาคเอกชนอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงฯ จึงได้จัดการจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพื่อเป็นการ ป้องกันและปรามภัยคุกคามด้านไอซีที สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อันจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและกระจายความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทาง ปฏิบัติ ให้เกิดการเตรียมตัวป้องกันกับภัยที่จะเกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนการบังคับใช้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวกับทุกภาคส่วนของสังคมที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ที่เป็นองค์กรที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางด้านไอซีที รวมถึงการร่วมเสนอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา แนะนำแนวทางการแก้ไขให้กับกระทรวงฯ เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้มีมาตรการและแผนงานปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตลอดจนการปรับปรุงให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการป้องกันและปรามภัยคุกคามด้านไอซีที ที่เป็นภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้เกิดแนวปฏิบัติร่วมกันและเป็นไป ในแนวทางเดียวกันของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต.

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด