ดัชนีความสุขของชาติอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดัชนีความสุขของชาติอาเซียน

ผู้เขียน:  จักรินทร์ บุญนา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:21 น.

 อ่าน 4,024

อันดับดัชนีความสุขของชาติอาเซียน

                               

โดยวัดจากหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ความพึงพอใจในการมีชีวิต (Life satisfaction) ประชาชนมีความพึงพอใจกับเทคโนโลยีการศึกษา การบริหารงานของรัฐบาลที่โปร่งใส สภาพความเป็นอยู่ฯลฯ

(2) ชีวิตอายุยืนยาว (Life expectancy) การใช้ชีวิตให้ยืนยาว และมีความสุขได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอยู่

(3) การรักษาระบบนิเวศ (Ecology Footprint) ดูแลควบคุมอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสัตว์

จากผลการจัดอันดับดัชนีโลกมีสุขในปี 2012 พบว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในอาเซียน และเป็นประเทศที่มีความสุขมากเป็นอันดับ 2 ของโลก (จาก151ประเทศทั่วโลก) รองลงมาในกลุ่มอาเซียน คือ อินโดนีเซียและประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสุขมากน้อยที่สุดในอาเซียน

อันดับดัชนีความสุข 3 อันดับของอาเซียน

อันดับ 1 เวียดนาม(อันดับ 2 ของโลก)

                              

อันดับ 2 อินโดนีเซีย(อันดับ 14 ของโลก)

                              

อันดับ 3 ไทย(อันดับ 20 ของโลก)

                               

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด