ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:32 น.

 อ่าน 2,412

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์ โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัด  รับทราบแนวทาง นโยบายปฏิบัติในการดำเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด  ณ ห้องวิทยายุทธ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากผลการประชุมดังกล่าว ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ คำสั่ง คสช.  การดำเนินการสนับสนุนโรดแมปของประเทศ  การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง การสร้างให้จังหวัดเป็นพื้นที่แห่งความสุข  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  สร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันของครอบครัว ชุมชน อำเภอ จังหวัด  โดยทุกอำเภอจัดกิจกรรมระยะแรกห้วงตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำหรับวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดได้เตรียมการจัดงานครบรอบ ๓ ปีการหล่อองค์พระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) ให้เป็นงานเพื่อคืนความสุขไปยังประชาชนอีกด้วย  ภายในงานจะมีพิธีทำบุญตักบาตร และการแสดง ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวทั่วอยุธยา ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นประจำ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด