ประชุมเตรียมรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมเตรียมรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:30 น.

 อ่าน 1,141

ประชุมเตรียมรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด

พ.อ.อ.ปัญญา  สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมซักซ้อมและเตรียมพร้อมในการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน  กับอำเภอ อบต. (อ.อุทัย, อ.บางปะอิน, อ.ท่าเรือ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งกำหนดการตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนรวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจบทบาท อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 1 และกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด