โครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี) ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี) ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:18 น.

 อ่าน 3,193

วันที่ 25 ก.ย.57  เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติให้โอวาทและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี) ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1    
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านคลองญี่ปุ่นเหนือ  หมู่ที่ 3 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  บ้านบึงกระสังข์  หมู่ที่ 2  ตำบลเทพมงคล  อำเภอบางซ้าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านคูล่าง  หมู่ที่ 4  ตำบลนาคู  อำเภอผักไห่
กลุ่มที่ 2
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านมหาราช  หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  บ้านหนองแห่  หมู่ที่ 9  ตำบลดอนหญ้า  อำเภอภาชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านแพรก  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านแพรก  อำเภอบ้านแพรก


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด