นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผวจ.อย.ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผวจ.อย.ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:17 น.

 อ่าน 2,157

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4  และจุดถ่ายทอดที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการถ่ายทอดผ่านWeb Conference จากระบบกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ไปยังที่ว่าการอำเภอทั้ง ๑๖ อำเภอ อย่างทั่วถึง

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด