โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุขเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:52 น.

 อ่าน 8,232

         นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเปิดตัวโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจะมีพิธีเปิดในเวลา 15.00 น. ณ สวนลุมพินี และจะมีการถ่ายทอดสดช่วงพิธีเปิดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและใน 4 ภูมิภาค โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน สงขลา อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดนำร่องและเป็นต้นแบบในโครงการดังกล่าว

         จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดการประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 น ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้พิจารณาให้ดำเนินการ เพื่อร่วมกันรณรงค์และสร้างกระแสความตื่นตัวในการสร้างวินัยการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองร่วมกันดังนี้

1.      สถานที่ดำเนินการ ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ สวนสาธารณะบึงพระราม อยุธยามหาปราสาท ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าถึงหน้าวิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณตลาดหัวรอ

         + + ชมภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 57 ++

         + + พร้อมกัน 10.00 น. ++ วันที่ 4 พ.ย. 57 >> กำหนดการ

         ++ เพื่อความพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบ กรุณา ใส่เสื้อดอกโสน วันที่ 4 พ.ย.57 + + 

2.      กิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมการรณรงค์การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นเมืองมรดกโลก ทำความสะอาดเส้นทาง ตกแต่งต้นไม้ริมทาง กำจัดวัชพืช

3.      กำหนดการในการดำเนินโครงการ คือ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557 

4.      มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้อำเภอ 16 อำเภอ  ทำความสะอาดอย่างน้อย อำเภอละ 1 แห่ง  โดยเลือกจาก 9 พื้นที่ ดังนี้ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ  สถานีขนส่ง สนามบิน/ท่าเทียบเรือ สถานีรถไฟ  ตลาดสด/ตลาดนัด  สถานที่ท่องเที่ยว ถนน/เกาะกลางถนน และ แม่น้ำคูคลอง/แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ ให้เก็บรูปภาพก่อนทำ หลังทำ บันทึกเป็นไฟล์ภาพสำหรับเผยแพร่

                     นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า “พระนครศรีอยุธยาในฐานะเป็นเมืองมรดกโลก จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยว เราจะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นเมืองมรดกโลก ส่วนสำคัญคือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ส่วนที่ 2 จะทำริมถนนเป็นถนนที่อยู่ในเขตเกาะเมือง จะมีมวลชนทำความสะอาดตลอดเส้นทาง ตกแต่งต้นไม้ริมทาง ส่วนที่ 3 คือ ทางน้ำ บริเวณบึงพระราม อยู่ในเขตเกาะเมืองเก่า เนื่องจากมีวัชพืชค่อนข้างเยอะ” กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” นอกจากเป็นโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดอย่างครบวงจรแล้ว ยังทำให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรที่ดี

>> อ่านต่อรายละเอียดโครงการ.....


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด