การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:52 น.

 อ่าน 2,106

วันนี้ (30 ต.ค.57) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล "หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2557
ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  นายสุวรรณ มูลดี  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
ระดับมัธยมศึกษา   ได้แก่   นางสาวนภัสสิริ อิศรีทอง  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบโล่เกียรติยศผู้ได้รับรางวัลผลการตัดสินภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงานของนายอำเภอที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1  ได้แก่  
1. นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์  นายอำเภอเสนา  ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ตำบลดอนทอง
2. นายปรัชญา เปปะตัง  นายอำเภอบางปะหัน  ชื่อเรื่อง นายอำเภอบางปะหันช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557
กลุ่มที่ 1  ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ไม่เกิน 20 ล้านบาท
- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดีเด่น  คือ  สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา  ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 11.008 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 11.008 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100  
- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดี  คือ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 5.528 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 5.528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
กลุ่มที่ 2  ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน เกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป
- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดีเด่น  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 117.344 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 117.344 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100  
- รางวัลหน่วยเบิกจ่ายดี  คือ  โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 303.99 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 297.995 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.03
- รางวัลชมเชย  คือ  แขวงการทางอยุธยา  ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 134.097 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 121.306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.46

 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเงินสนับสนุนค่าเหรียญรางวัลกับนักกีฬาคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนพาราเกมส์2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  ได้รับรางวัลเหรีญยทอง ประเภทนักกีฬายิงปืน (ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร) บุคคลชาย คลาส พี 1 ได้แก่  นายบดินทร์ ศรศรีวิชัย


 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเสื้อเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
ประเภทบำเพ็ญประโยชน์ เสนอโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่นายสังวาลย์ แรมจบก  สังกัดศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
ประเภทอาสาสมัครที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสรรหา  ได้แก่  นายวิรัตน์ ปรีชล  สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด