หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:45 น.

 อ่าน 2,576

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เป็นช่วงวันหยุดยาวของทุกๆ ปี ประชาชนนิยมเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ปริมาณการใช้รถสูงกว่าปกติ การขับรถก็ใช้ระยะเวลานานขึ้น โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็นผลทำให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

จากสถิติศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 56 - 2 ม.ค. 57 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,174 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 3,164 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 10 ครั้ง ร้อยละ 0.32 ผู้เสียชีวิตรวม 366 ราย เท่ากับปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บ
รวม 3,345 คน (ปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บ 3,329 คน) เพิ่มขึ้น 16 คน ร้อยละ 0.48 สาเหตุที่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 41.71 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนตร์
ร้อยละ 81.03 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย
ร้อยละ 22.39 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 56.59                                 นพ.พิทยาฯ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ประชาชนควรร่วมรณรงค์ปฏิบัติตัวตามหลักความปลอดภัยง่ายๆ ตามแนวทาง ๓ ม. ๒ ข. ๑ ร. ๑ ย. และ ๑ ท. ดังนี้

.๑ เมาไม่ขับ สุรามีฤทธิ์ต่อการทำงานของระบบประสาท ทำให้การทำงานของร่างกายช้าลง จึงทำให้ความสามารถ
ในการขับขี่ลดลงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น

ม.๒ สวมหมวกนิรภัย การที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและถูกวิธีจะช่วยลด
การบาดเจ็บที่ศีรษะได้มากกว่าผู้ที่ไม่สวมถึง 5 เท่า

ม.๓ มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย การนำรถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ต่าง ๆ สมบูรณ์ครบถ้วนมาใช้
ในการเดินทางจะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้

ข.๑ ใบขับขี่  ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อที่จะได้มีความรู้ในการขับขี่ที่ถูกต้องมีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น

ข.๒ คาดเข็มขัดนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรง จากการบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้

ร.๑ ขับรถเร็ว การขับขี่รถด้วยความเร็วสูงทำให้ความสามารถในการทรงตัวของรถน้อยลง ระยะเวลาในการตัดสินใจจะน้อยลงและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับความเร็วของรถ

นอกจากมาตรการ “๓ ม. ๒ ข. ๑ ร.แล้วผู้ขับขี่รถทุกชนิดควรตระหนักถึงอีกคือ ๑ย .การขับรถย้อนศรโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานที่ไม่ติดสัญญาณไฟทั้งหน้าและหลัง ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะขับรถย้อนศรยังไม่รวมไปถึงการแซงในที่คับขัน การขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง และ ๑ ท. ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ อีกด้วยหากพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยการแจ้งไปที่
สายด่วน ๑๖๖๙ ซึ่งเปิดบริการสำหรับรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกมาบริการประชาชนแต่อย่างใด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด