มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอำเภอดีเด่นที่ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอำเภอดีเด่นที่ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:47 น.

 อ่าน 1,428

วันนี้ (29 ม.ค.58) เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระดับอำเภอดีเด่นที่ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 และการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอและสถานีตำรวจภูธรที่ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
--.อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ จนทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และสามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บได้ร้อยละ 10 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่
-อำเภอนครหลวง
-อำเภอบางซ้าย
-อำเภอบางบาล
-อำเภอบ้านแพรก
-อำเภอเสนา


--.อำเภอที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่
-อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-อำเภอท่าเรือ
-อำเภอบางไทร
-อำเภอบางปะอิน
-อำเภอบางปะหัน
-อำเภอภาชี
-อำเภอวังน้อย
-อำเภอมหาราช

--.สถานีตำรวจภูธรที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสถิติจำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจเพิ่มขึ้นและที่มีจำนวนยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จำนวน 6 สถานี ได้แก่
-สถานีตำรวจภูธรเสนา
-สถานีตำรวจภูธรบางซ้าย
-สถานีตำรวจภูธรบางปะหัน
-สถานีตำรวจภูธรภาชี
-สถานีตำรวจภูธรนครหลวง
-สถานีตำรวจภูธรปากท่า


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด