รัฐมนตรีพาณิชย์ นำทีมลงใต้แก้ปัญหาค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐมนตรีพาณิชย์ นำทีมลงใต้แก้ปัญหาค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:40 น.

 อ่าน 927

รัฐมนตรีพาณิชย์ นำทีมลงใต้แก้ปัญหาค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

      รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางไปร่วมประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการค้า และสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

      นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเร่งเข้าแก้ไขเพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้น

    กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านให้เร่งพัฒนาด่านเพื่ออำนวยความสะดวก ผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน และพิจารณาจัดตั้งเขตดิวตี้ฟรี การเพิ่มจุดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ด่านสะเดา จ.สงขลา ให้ขยายระยะเวลาเปิดด่าน ถือเป็นมาตรการเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวและการค้าขายให้เพิ่มขึ้น

     นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนได้จัดทำยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและข้ามแดน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

  1. การเพิ่มปริมาณการค้า ประกอบด้วยการกำหนดตัวเลขการค้ากับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกการประชุมร่วม หรือ JTC เพื่อยกฐานะจุดผ่อนปรนเป็นผ่านแดนถาวรให้มากที่สุด ผลักดันเส้นทางเดินรถให้เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมในธุรกิจผูกขาดกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ต้องรณรงค์ให้พ่อค้าชายแดนทำธุรกิจอย่างถูกต้อง สนับสนุนการเปิดด่านนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว และ ควรผลักดันให้มีการทำ Vat Refund ที่ด่านชายแดนใต้

   2. การสร้างกำลังซื้อ ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกเข้าออกบริเวณชายแดนของประชาชน รัฐบาลควรอนุญาตให้เงินสกุล (จ๊าต) ของเมียนมา เข้ามาใช้บริเวณจังหวัดชายแดนใต้ได้ ให้มีงานแสดงสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ขยายวงเงินการค้าชายแดนจาก 200 ดอลลาร์ เป็น 1,000 ดอลลาร์

    3. การอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย รัฐบาลควรอนุญาตให้รถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย) ให้มีการเดินรถทุกชนิดแบบทวิภาคีเช่นเดียวกับประเทศลาว ขอให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงกฎระเบียบให้บูรณาการกัน

ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด