การจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:12 น.

 อ่าน 1,429

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย ตามกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรเครือข่าย ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะสำหรับใช้ประกอบการจัดทำแผนดำเนินการของกลุ่มฯ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด