มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:40 น.

 อ่าน 2,701

วันนี้ (30 มี.ค. 58) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบทุนทุนการศึกษา / รางวัล ดังนี้

- มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดส่งนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 71 รายการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 4 รายการจากทั้งหมดจำนวน 9 รายการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และครู จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติให้โอวาทและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 4 รายการ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)
1. ขลุ่ยเพียงออ ม.4-6 ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2. แต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-6 ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
3. การพูดสุนทรพนจ์ภาษาอังกกฤษ Impromptu Speech ม.4-6 ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
4. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ออทิสติก ม.1-3 ได้แก่ บ้านแพรกประชาสรรค์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด