ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนกลุ่มองค์กรที่จะเสนอโครงการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนกลุ่มองค์กรที่จะเสนอโครงการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 19:06 น.

 อ่าน 1,316

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   และ   ผู้แทนกลุ่ม องค์กร ที่จะเสนอโครงการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรแปลงใหญ่แบบบูรณาการ  จำนวน  4 กลุ่ม    เพื่อจัดทำนำเสนอรายละเอียดโครงการ   ตามที่       สำนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกำหนด    ในวันที่ 23 เมษายน  2558  เวลา 13.30 น.         ณ ห้อง ประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด