สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม คณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 5 ด้านสร้างสังคมสีเขียวและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2557 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม คณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 5 ด้านสร้างสังคมสีเขียวและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2557 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:21 น.

 อ่าน 1,678

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม คณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 5 ด้านสร้างสังคมสีเขียวและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2557  โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด