สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ ปลัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ คณะแพทย์พยาบาลนิสิตนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ ปลัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ คณะแพทย์พยาบาลนิสิตนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:37 น.

 อ่าน 1,880

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ ปลัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ คณะแพทย์พยาบาลนิสิตนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด