สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม "โครงการอบรมส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขแก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม "โครงการอบรมส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขแก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:47 น.

 อ่าน 1,797

วันที่ 17 มีนาคม 2558 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม "โครงการอบรมส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขแก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด