สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิณผล พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ปี 2558 / มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตราฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ (โรงพยาบาลเสนา) / มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนทางการแพทย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิณผล พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ปี 2558 / มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตราฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ (โรงพยาบาลเสนา) / มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนทางการแพทย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:58 น.

 อ่าน 2,707

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิณผล พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ปี 2558 / มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตราฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ (โรงพยาบาลเสนา) / มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนทางการแพทย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด