สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เน้นหนักเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและเหตุรำคาญ" ประจำปี 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เน้นหนักเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและเหตุรำคาญ" ประจำปี 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:02 น.

 อ่าน 2,120

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เน้นหนักเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและเหตุรำคาญ" ประจำปี 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด