งานเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:27 น.

 อ่าน 2,231

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ   ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณวัดราษฎร์ปุณณาราม หมู่ที่ 3 ต.คลองพระยาบันลือ จ.พระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 จัดโดย สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ ตำบลสิงหนาท หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด