มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONEเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:51 น.

 อ่าน 2,922

วันนี้ (30 เม.ย.58) เวลา 09.30 น. การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE  คือ  โรงเรียนบางปะหัน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด