ประกวดประดับธงชาติ และขับร้องเพลงชาติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดประดับธงชาติ และขับร้องเพลงชาติ

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เวลา 16:43 น.

 อ่าน 5,517

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน เข้าร่วมโครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"  ใน 2 กิจกรรมดังนี้

1.ประกวดประดับธงชาติ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) หน่วยงานภาครัฐ (2)หน่วยงานภาคเอกชน (3) ประชาชนทั่วไป ได้แก่ อาคารบ้านเรือนราษฎร 
          รางวัล ระดับจังหวัดได้ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประเภทละ 5 รางวัล
                       ระดับอำเภอได้ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประเภทละ 5 รางวัล

2. ประกวดขับร้องเพลงชาติ  ระดับอำเภอและระดับจังหวัด แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1)ระดับประถมศึกษา (2)ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
          ประกวดประเภททีม  ทีมละ 10 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน (สำหรับโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน ให้ส่งชาย 10 คน หญิง 10 คน) และก่อนการขับร้องจะต้องมีผู้กล่าวเกริ่นนำเชิญชวนเคารพธงชาติ โดยกล่าวข้อความว่า "ธงชาติและเพลงชาติไทย  เป็นสัญญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ  ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช  และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย"

          รางวัล ระดับจังหวัดได้ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี(นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)ประเภทละ 5 รางวัล
                       ระดับอำเภอได้ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี(นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)ประเภทละ 5 รางวัล

         ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะต้องจัดการประกวดระดับอำเภอ และส่งตัวแทนผู้ชนะเลิศระดับอำเภอในแต่ละประเภทเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2553  เพื่อจังหวัดจะดำเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3533-6882


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด