ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ติดตามผลการจัดทำบัญชีของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ติดตามผลการจัดทำบัญชีของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:36 น.

 อ่าน 2,106

      เมื่อวันวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ได้ติดตามผลการจัดทำบัญชีของนักเรียนจำนวน ๓๐ คน ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง เป็นครั้งที่ ๒ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ "ตามรอยพ่อด้วยบัญชี มีเงินออม” ทั้งนี้นอกจากการติดตามผลการจัดทำบัญชีแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการทำบัญชีและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด