การมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภท ผู้ประสานงาน/บูรณาการดีเด่นจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภท ผู้ประสานงาน/บูรณาการดีเด่นจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:30 น.

 อ่าน 491

เรื่อง การมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภท ผู้ประสานงาน/บูรณาการดีเด่นจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

          ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย พิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งมีรางวัลทั้งหมด ๕ รางวัล ได้แก่

          ๑. รางวัลรายงานผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร

          ๒. รางวัลผลงานดีเด่น (Best Practice) ได้แก่ จังหวัดกระบี่

          ๓. รางวัลผู้ประสานงานดีเด่น ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ๔. รางวัลรายงานผลดีเด่น ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด

          ๕. รางวัลหน่วยเคลื่อนที่เร็วดีเด่น ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ

          ในการนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลผู้ประสานงานดีเด่น หรือบูรณาการดีเด่น จึงได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบรางวัลดังกล่าวให้ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
เข้าชมล่าสุด