การประชุมสังฆาธิการระดับจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมสังฆาธิการระดับจังหวัด

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:37 น.

 อ่าน 1,173

วันนี้ (7 ตค.58) เวลา 08:10 น.  นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายสักการะ พระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค 2 และกล่าวปฏิสันถารกับพระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และรักษาการแทนเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652
https://www.facebook.com/aumkoong


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด