ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:47 น.

 อ่าน 895

ชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ     หน่วยงานทหาร ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง  และมาตรการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง8 มาตรการ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม      2558  ณ วัดดอนลาน  ตำบลดอนลาน  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด