คำแนะนำการลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ และวิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแนะนำการลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ และวิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:20 น.

 อ่าน 11,010

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://www.ayutthaya.go.th/bikefordad/ เลือกหัวข้อ "ลงทะเบียน" ได้ตลอด 24 ชม. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและจะนำไปกรอกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ทางเว็บไซต์ให้ภายหลัง 

สำหรับผู้ที่เดินทางมาสมัครที่ศูนย์ราชการจังหวัดให้เตรียมข้อมูล ดังนี้

*เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขหลังบัตร ปชช.(ตัวอย่าง=JT1222222233)
*คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล
*วันเดือนปีเกิด
*เพศ
*หมู่โลหิต
โรคประจำตัว
*เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
ผู้ที่สามารถติดต่อได้
หมายเหต * จำเป็นต้องกรอก หากกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้สำเร็จ

สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำการลงทะเบียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด