แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:15 น.

 อ่าน 1,848

    แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันสิ้นสุดฤดูผล ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 22 ตุลาคม มีปริมาณสะสม 3,589 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคาดว่าในปีหน้าประเทศไทยจะประสบภัยแล้ง

    คนไทยจึงต้องใช้น้ำอย่างระมัดระวัง ทั้งในการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพาะปลูก หากเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังอาจเกิดความเสียหาย ดังนั้น ขอให้เกษตรกรดำเนินการเก็บกักน้ำ หรือลดการทำนาปรัง เชื่อคำเตือนของรัฐบาล และหันมาปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อยทดแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และถั่วเขียว เป็นต้น 

ที่มาจาก : จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด