จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าเอาจริง ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเมืองมรดกโลกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าเอาจริง ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเมืองมรดกโลก

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:21 น.

 อ่าน 1,686
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าเอาจริง ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเมืองมรดกโลก วันที่ (12 พ.ย. 58) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางลงพื้นที่ สำรวจความสะอาดรอบบึงพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่โบราณสถาน สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ในจังหวัดทั้งหมดของภาคกลางอดีตเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรื่องมายาวนาน 417 ปี เป็นดินแดนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ องค์การ UNESCO ได้บรรจุขึ้นทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 จึงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ติด 1 ใน 10 ของโลก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมติดอันดับสำคัญของโลก ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย เดินทางมาเพื่อศึกษาค้นคว้ากันมากมาย ทำให้พื้นที่บางส่วนไม่เพียงพอต่อการจัดการนำเที่ยวในภาวะปัจจุบันทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบมีการเสื่อมโทรมและอาจมีผลกระทบทางด้านภูมิทัศน์ ซึ่งตอนนี้หลายส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ลงตัดหญ้าทำความสะอาดในส่วนที่รับผิดชอบกันแล้ว นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ได้มีการเตรียมจัดปรับภูมิทัศน์ ครั้งใหญ่เพื่อความเป็นเมืองมรดกโลก จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา มรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “ Big Cleaning Day ” ในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน นี้ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการจัดกิจกรรมจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ครั้งใหญ่ร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความเป็นเมืองมรดกโลก อย่างแท้จริง โดยจะมีการปรับปรุงในส่วนต่างๆ อาทิ สวนสาธารณะ จุดออกกำลังกาย บึงพระราม ซึ่งเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีโบราณสถานสำคัญ ล้อมรอบ จึงคู่ควรแก่การทะลุบำรุงรักษาให้ มรดกโลกสำคัญอยู่คู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มาของข่าว : -

ที่มาจาก NNT News RSS/XML Feed


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด