การฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:00 น.

 อ่าน 1,208

นายอภิชาต   สุติคา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559   ซึ่งเป็นการอบรมและ   ฝึกปฏิบัติการทำขนมกุหลาบยำโบ      ขนมชั้นกุหลาบ  น้ำพริกปลาย่าง  น้ำพริกกุ้ง ฯลฯ ให้แก่เกษตรกร ตำบลสิงหนาท   ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2558  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลสิงหนาท  อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน