สหรัฐฯ เดินหน้าขยายความสัมพันธ์การค้าการลงทุนไทย พร้อมเชื่อมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สหรัฐฯ เดินหน้าขยายความสัมพันธ์การค้าการลงทุนไทย พร้อมเชื่อมอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09:51 น.

 อ่าน 1,328

สหรัฐฯ เดินหน้าขยายความสัมพันธ์การค้าการลงทุนไทย พร้อมเชื่อมอาเซียน

       เอก อัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (นายกลิน ที. เดวีส) ได้เข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรมคอนราด โดยสหรัฐฯ เชื่อมั่นในการปฏิรูปประเทศของไทยและพร้อมสนับสนุนการดำเนินการเข้าสู่ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ รวมทั้งยินดีกับบทบาทสำคัญของไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการที่ไทยได้เข้าร่วมประกาศความสำเร็จของการเจรจา ITA Expansion ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 10 (MC10) ณ ประเทศเคนยา เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

      ในการหารือครั้งนี้ไทยได้เน้นย้ำถึงการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ที่ยาวนานกว่า 182 ปี โดยในปี 2559 ทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนผ่านการจัด ประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) ทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในช่วงเดือนเมษายน 2559 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในระดับ ทวิภาคีให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของไทย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยินดีที่จะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความตกลง TPP ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความพร้อมของไทยต่อไป

    ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้าการลง ทุนให้สอดคล้องตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ภาคธุรกิจและสอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่ เปลี่ยนไป ตลอดจนเดินหน้าแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การยกระดับมาตรฐานแรงงานให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าการลงทุนที่ดีขึ้นพร้อมรับการลงทุนจากต่าง ชาติรวมทั้งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมิตรประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

     ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ Special ASEAN-U.S. Summit ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งสหรัฐฯ พร้อมหารือกับผู้นำอาเซียนรวมทั้งไทยโดยเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้หารือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ในทุกมิติ ภายหลังจากที่ได้ยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในกรอบอาเซียน (Strategic Partnership)

     นอก จากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Economic Ministers (AEM) Road show to U.S. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นครซานฟรานซิสโก เพื่อร่วมตอกย้ำความสำเร็จในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งพร้อมเป็นตลาดและฐานการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      โดย ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2553-2557) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ย 35,560.43 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.–พ.ย.) ทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 35,001.63 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.11 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย ในด้านการส่งออก สหรัฐฯ ถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญอันดับที่ 1 ของไทย โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 22,129.37 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11.22 ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่ไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 12,872.26 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.88 ของการนำเข้าทั้งหมด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด