สร้างความสัมพันธ์ว่าด้วยมิตรภาพระหว่างอยุธยาและเมืองจี่หนานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สร้างความสัมพันธ์ว่าด้วยมิตรภาพระหว่างอยุธยาและเมืองจี่หนาน

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:37 น.

 อ่าน 1,385

วันนี้ (15 ธ.ค.58) เวลา 09:00 น.  นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ให้การต้อนรับ Mr.Yang Luyu ผู้ว่าราชการเมืองจี่หนาน และคณะจากมณฑลจี่หนาน    และร่วมการประชุมเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ว่าด้วยมิตรภาพระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองจี่หนาน    ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นหารือการประชุม
1.ด้านเศรษฐกิจ  การค้า  และการลงทุน
-การส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตร
-การส่งเสริมการลงทุนภาคการอุตสาหกรรม
-การส่งเสริมการลงทุนการจับคู่ะธุรกิจการค้า (Business Matching)
-การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
2.ด้านสังคม  การท่องเที่ยว  และวัฒนธรรม
-การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในจังหวัด (Promote) อย่างไร
-การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  การเผยแพร่
-การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
3.ด้านการศึกษา
-การส่งเสริมการศึกษาในเรื่องภาษา
-นักเรียนแลกเปลี่ยน
4.อื่นๆ
-การสร้างความสัมพันธ์ในอนาคต  เช่น ด้านการท่องเที่ยว  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองจี่หนาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด