เตรียมรับนายกรัฐมนตรีลงตรวจพื้นที่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมรับนายกรัฐมนตรีลงตรวจพื้นที่

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 12:07 น.

 อ่าน 2,435

     วันนี้ (8 ม.ค. 59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

     ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อคัดเลือกผลงานกิจกรรม ที่มีความโดดเด่น  และมึมติให้จัดทำสรุปผลงานที่กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเป็นตัวอย่างและเสนอแนวทางวิธีการบริหารจัดการแก่นายกรัฐมนตรี

     วิธีการนำเสนอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ   โดยที่ประชุมเห็นว่าในชั้นต้น จะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานการดูพื้นที่เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ณ ตำบลทับน้ำ โดยเลือกสถานที่ วัดนาค อ.บางปะหัน เป็นจุดต้อนรับและแสดงผลงาน 
      
    (1) การบริหารจัดการน้ำ ในภาพรวมของจังหวัด และกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน ในประเด็น ป้องกันการแย่งชิงน้ำ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม มีมาตรการ/แนวทางอะไร อย่างไร  
    (2) การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง "ปลูกเมล่อน" ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาถ่ายทำวีดีโอในพื้นที่ จากเดิมปลูก 14 ราย ปัจจุบันขยายเป็น 25 ราย 
    (3) กลุ่มปลูกผัก ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง
    (4) Best Practice จากโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท เช่นที่อ.นครหลวง มีการปลูกพืช ข้าวฟ่าง ข้าวโพด มันเทศ และ อ.ผักไห่ ต.นาคู ปลูกผัก
    (5) เรื่องตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ เรื่องการบริหารจัดการขยะ การกำจัดผักตบชวา ศูนย์ดำรงธรรม การสร้างวินัยจราจร
    (6) เรื่องการตลาด โดยปลัดจังหวัดยกตัวอย่างตลาด 9 บาท ของตำบลลำไทร อ.วังน้อย 

    
>> กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด