ประชุมผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:33 น.

 อ่าน 1,892

วันนี้ (27 ม.ค.59)  เวลา 09:30 น.   นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ
-เกี่ยวกับการให้บริการให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและความเป็นมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เช่น  ความสะอาดในสถานที่,  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
-ขอความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายจังหวัดในการอนุรักษ์ความเป็นไทย  เช่น  การแต่งกายผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล,  การบริการด้านอาหารไทยพื้นบ้านเอกลักษณ์ของจังหวัดฯ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด