ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:39 น.

 อ่าน 2,243

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 53 คน จำนวนครู 3 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหาร มีนางสร้อย แช่มช้อย ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด