เชิญชวน ชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามให้ครบ ๑๐๐,๐๐๐ ชื่อ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญชวน ชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามให้ครบ ๑๐๐,๐๐๐ ชื่อ

ผู้เขียน:  ศุภฤกษ์ โพธิ์ศรี จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 06:19 น.

 อ่าน 2,841

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  รณรงค์ให้คน ชอบพูด ต้องพูดชอบ คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าร่วมโครงการ

 

สืบเนื่องจากการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ" (Buddhist Virtues in Socio – Economic Development) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ตรงกับการครบรอบ ๒๖ ศตวรรษ แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น ในฐานะที่กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ พิจารณาเห็นว่า "สัมมาวาจา : มีวาจาชอบ" ซึ่งเป็นองค์หนึ่งในอริยมรรค ๘ ของพระพุทธเจ้า เป็นทางออกของสังคมไทยในยามที่กำลังจะมุ่งสู่ความปรองดอง เนื่องจากการพูดสัมมาวาจา เป็นการไม่พูดปด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดยุแหย่ให้แตกแยก ไม่พูดเพ้อเจ้อ อันเป็นการพูดที่มีคุณค่ายิ่งต่อบุคคลซึ่งจะไม่เป็นทุกข์เพราะคำพูด และสังคมก็จะไม่สับสนหรือวุ่นวายเพราะการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองใดๆ เพียงแต่มีความเข้าใจถึงคุณและโทษของการพูดและไม่พูดสัมมาวาจา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
             โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.bethai.org มาร่วมกันลงนามนะครับเพื่อนำทูเกล้าถวายแด่ในหลวงของเรา

            สามารถเข็คยอดได้ที่ http://www.bethai.org/report-000.php 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด