ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ ไม่เป็นทางการ "สภากาแฟ" วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
เผยแพร่โดย  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ   วันพุธที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:24 น.