ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดผลงานโครงการ To be number one ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2559 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15:21 น.