ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวและธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ณ มัสยิดนูรู้ลยะมาล ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 21:37 น.