ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหารและวิหารพระมงคลบพิตร
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 11:26 น.