ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีอัญเชิญองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระจากวัดธรรมิกราชไปศาลากลางจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:10 น.