ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระอุบาลี มหาเถระ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ วัดธรรมาราม
เผยแพร่โดย   จาก ผู้ดูแลระบบ   วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18:26 น.