ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานวันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภัคดี (ทุ่งหันตรา) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 57
เผยแพร่โดย   จาก ผู้ดูแลระบบ   วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:20 น.