ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:28 น.