ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดพิธีน้อมรำลึก 115 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2558
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:08 น.