ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งาน ARCASIA Award และร่วมต้อนรับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ณ วัดไชยวัฒนาราม
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:42 น.