ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:30 น.